دکتر صدیقه صادقی

عمومی عمومی

دکتر صدیقه صادقی http://drdr.ir/doctor/12566/دکتر-صدیقه-صادقی/ http://drdr.ir/doctor/12566/دکتر-صدیقه-صادقی/ 137367 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر صدیقه صادقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر صدیقه صادقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب