دکتر مسعود صحت بخش

دکتر مسعود صحت بخش

عمومی عمومی

دکتر مسعود صحت بخش http://drdr.ir/doctor/12573/دکتر-مسعود-صحت-بخش/ http://drdr.ir/doctor/12573/دکتر-مسعود-صحت-بخش/ 117263 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مسعود-صحت-بخش-12573.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مسعود-صحت-بخش-12573.jpg 0
یزد یزد خیابان آیت الله کاشانی - بیمارستان مرتاض
اطلاعات مطب دکتر مسعود صحت بخش

آدرس مطب دکتر مسعود صحت بخش

یزد - خیابان آیت الله کاشانی - بیمارستان مرتاض
تلفن مرکز
03538248000
پزشکان مرتبط