دکتر سیدعلی صدربافقی

دکترا فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سیدعلی صدربافقی http://drdr.ir/doctor/12574/دکتر-سیدعلی-صدربافقی/ http://drdr.ir/doctor/12574/دکتر-سیدعلی-صدربافقی/ 137633 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03535256011 0
یزد یزد بیمارستان قلب افشار
اطلاعات مطب دکتر سیدعلی صدربافقی

آدرس مطب دکتر سیدعلی صدربافقی

یزد - بیمارستان قلب افشار
پزشکان مرتبط