دکتر حمیده صفوی

عمومی عمومی

دکتر حمیده صفوی http://drdr.ir/doctor/12577/دکتر-حمیده-صفوی/ http://drdr.ir/doctor/12577/دکتر-حمیده-صفوی/ 120579 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حمیده صفوی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حمیده صفوی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب