درمانگاه شمال آمل

درمانگاه شمال آمل

عمومی عمومی

دکتر نادر امامقلی پور
درمانگاه شمال آمل http://drdr.ir/doctor/1258/درمانگاه-شمال-آمل/ http://drdr.ir/doctor/1258/درمانگاه-شمال-آمل/ 0 http://drdr.ir/images/site/درمانگاه-شمال-آمل-1258.jpg http://drdr.ir/images/site/درمانگاه-شمال-آمل-1258.jpg درمانگاه بیمارستان خصوصی شمال آمل
مازندران مازندران بلوار مدرس - آفتاب 47 - بیمارستان شمال
اطلاعات درمانگاه شمال آمل

آدرس مرکز

آمل - بلوار مدرس - آفتاب 47 - بیمارستان شمال
تلفن مرکز
01144230755-01144230744
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط