دکتر سیدمحمدحسن طباطبائی همت آبادی

عمومی عمومی

دکتر سیدمحمدحسن طباطبائی همت آبادی http://drdr.ir/doctor/12583/دکتر-سیدمحمدحسن-طباطبائی-همت-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/12583/دکتر-سیدمحمدحسن-طباطبائی-همت-آبادی/ 131490 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدمحمدحسن طباطبائی همت آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدمحمدحسن طباطبائی همت آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب