دکتر سیدعلیرضا طبائی عقدائی

عمومی عمومی

دکتر سیدعلیرضا طبائی عقدائی http://drdr.ir/doctor/12584/دکتر-سیدعلیرضا-طبائی-عقدائی/ http://drdr.ir/doctor/12584/دکتر-سیدعلیرضا-طبائی-عقدائی/ 132371 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدعلیرضا طبائی عقدائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدعلیرضا طبائی عقدائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب