دکتر افشین طهماسبی کهیانی

عمومی عمومی

دکتر افشین طهماسبی کهیانی http://drdr.ir/doctor/12587/دکتر-افشین-طهماسبی-کهیانی/ http://drdr.ir/doctor/12587/دکتر-افشین-طهماسبی-کهیانی/ 128146 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر افشین طهماسبی کهیانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر افشین طهماسبی کهیانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب