درمانگاه امام خمینی (ره)

درمانگاه امام خمینی (ره)

عمومی عمومی

دکتر محمدحسین ندیمی
درمانگاه امام خمینی (ره) http://drdr.ir/doctor/1259/درمانگاه-امام-خمینی/ http://drdr.ir/doctor/1259/درمانگاه-امام-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/درمانگاه-امام-خمینی-1259.jpg http://drdr.ir/images/site/درمانگاه-امام-خمینی-1259.jpg
مازندران مازندران خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
پزشکان مرتبط
اطلاعات درمانگاه امام خمینی (ره)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

فریدون کنار - خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه