دکتر پردیس عابسی

عمومی

دکتر پردیس عابسی http://drdr.ir/doctor/12592/دکتر-پردیس-عابسی/ http://drdr.ir/doctor/12592/دکتر-پردیس-عابسی/ 135205 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر پردیس عابسی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط