دکتر پردیس عابسی

عمومی عمومی

دکتر پردیس عابسی http://drdr.ir/doctor/12592/دکتر-پردیس-عابسی/ http://drdr.ir/doctor/12592/دکتر-پردیس-عابسی/ 135205 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر پردیس عابسی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پردیس عابسی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب