دکتر امیرپاشا عامل شهباز

عمومی عمومی

دکتر امیرپاشا عامل شهباز http://drdr.ir/doctor/12595/دکتر-امیرپاشا-عامل-شهباز/ http://drdr.ir/doctor/12595/دکتر-امیرپاشا-عامل-شهباز/ 117784 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر امیرپاشا عامل شهباز ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر امیرپاشا عامل شهباز
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب