درمانگاه امام رضا

عمومی عمومی

دکتر دکتر مسلم احمدی
درمانگاه امام رضا http://drdr.ir/doctor/1260/درمانگاه-امام-رضا/ http://drdr.ir/doctor/1260/درمانگاه-امام-رضا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان امام رضا - بیمارستان امام رضا
اطلاعات درمانگاه امام رضا

آدرس مرکز

آمل - خیابان امام رضا - بیمارستان امام رضا
تلفن مرکز
01143274011
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط