دکتر عابد عرب شاهی پاریزی

عمومی عمومی

دکتر عابد عرب شاهی پاریزی http://drdr.ir/doctor/12601/دکتر-عابد-عرب-شاهی-پاریزی/ http://drdr.ir/doctor/12601/دکتر-عابد-عرب-شاهی-پاریزی/ 138310 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بیمارستان خاتم الانبیا
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عابد عرب شاهی پاریزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عابد عرب شاهی پاریزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عابد عرب شاهی پاریزی

یزد - بیمارستان خاتم الانبیا