دکتر نسرین عرفانیان شهابی

متخصص جراح عمومی

دکتر نسرین عرفانیان شهابی http://drdr.ir/doctor/12602/دکتر-نسرین-عرفانیان-شهابی/ http://drdr.ir/doctor/12602/دکتر-نسرین-عرفانیان-شهابی/ 118067 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03538249000 0
یزد یزد خیابان کاشانی، بیمارستان مرتاض، کلینیک تخصصی بیمارستان مرتاض
اطلاعات مطب دکتر نسرین عرفانیان شهابی

آدرس مطب دکتر نسرین عرفانیان شهابی

یزد - خیابان کاشانی، بیمارستان مرتاض، کلینیک تخصصی بیمارستان مرتاض
پزشکان مرتبط