دکتر فریده عزیزیان

عمومی عمومی

دکتر فریده عزیزیان http://drdr.ir/doctor/12607/دکتر-فریده-عزیزیان/ http://drdr.ir/doctor/12607/دکتر-فریده-عزیزیان/ 101781 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فریده عزیزیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فریده عزیزیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب