دکتر سیدعلی علائی

عمومی عمومی

دکتر سیدعلی علائی http://drdr.ir/doctor/12615/دکتر-سیدعلی-علائی/ http://drdr.ir/doctor/12615/دکتر-سیدعلی-علائی/ 139756 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدعلی علائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدعلی علائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب