دکتر مهسا علیا

عمومی عمومی

دکتر مهسا علیا http://drdr.ir/doctor/12620/دکتر-مهسا-علیا/ http://drdr.ir/doctor/12620/دکتر-مهسا-علیا/ 121273 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهسا علیا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهسا علیا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب