دکتر مهدی غضنفری نصر آباد

متخصص متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها ،کارشناسی پرونده های پزشکی و بیمه ،مشاوره در امور پزشکی و قانونی

دکتر مهدی غضنفری نصر آباد http://drdr.ir/doctor/12622/دکتر-مهدی-غضنفری-نصر-آباد/ http://drdr.ir/doctor/12622/دکتر-مهدی-غضنفری-نصر-آباد/ 103030 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09134534414 0
یزد یزد بلوار طالقانی، کوچه بهار ازادی، کوچه شفا، پلاک ۲۲
اطلاعات مطب دکتر مهدی غضنفری نصر آباد

آدرس مطب دکتر مهدی غضنفری نصر آباد

یزد - بلوار طالقانی، کوچه بهار ازادی، کوچه شفا، پلاک ۲۲
پزشکان مرتبط