دکتر امیرحسین فردوسیان

عمومی عمومی

دکتر امیرحسین فردوسیان http://drdr.ir/doctor/12636/دکتر-امیرحسین-فردوسیان/ http://drdr.ir/doctor/12636/دکتر-امیرحسین-فردوسیان/ 135551 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر امیرحسین فردوسیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر امیرحسین فردوسیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب