درمانگاه حضرت ابوالفضل

عمومی عمومی

دکتر حجت اله قربانی
درمانگاه حضرت ابوالفضل http://drdr.ir/doctor/1264/درمانگاه-حضرت-ابوالفضل/ http://drdr.ir/doctor/1264/درمانگاه-حضرت-ابوالفضل/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 01133105003
مازندران مازندران بلوار طالقانی - خیابان معلم - مقابل مدرسه آیتی
اطلاعات درمانگاه حضرت ابوالفضل

آدرس مرکز

ساری - بلوار طالقانی - خیابان معلم - مقابل مدرسه آیتی
تلفن مرکز
01133105004-01133105001
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط