درمانگاه حضرت ابوالفضل

عمومی عمومی

دکتر محمدحسین منتظری
درمانگاه حضرت ابوالفضل http://drdr.ir/doctor/1264/درمانگاه-حضرت-ابوالفضل/ http://drdr.ir/doctor/1264/درمانگاه-حضرت-ابوالفضل/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 01133105003
مازندران مازندران بلوار طالقانی - خیابان معلم - مقابل مدرسه آیتی
پزشکان مرتبط
اطلاعات درمانگاه حضرت ابوالفضل
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ساری - بلوار طالقانی - خیابان معلم - مقابل مدرسه آیتی
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه