دکتر محمدرضا فرقانی اشکذری

عمومی عمومی
دکتر محمدرضا فرقانی اشکذری http://drdr.ir/doctor/12640/دکتر-محمدرضا-فرقانی-اشکذری/ http://drdr.ir/doctor/12640/دکتر-محمدرضا-فرقانی-اشکذری/ 89679 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر محمدرضا فرقانی اشکذری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا فرقانی اشکذری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط