دکتر درمانگاه حضرت قائم

عمومی عمومی

دکتر دکتر لیلا اوجانی
دکتر درمانگاه حضرت قائم http://drdr.ir/doctor/1265/دکتر-درمانگاه-حضرت-قائم/ http://drdr.ir/doctor/1265/دکتر-درمانگاه-حضرت-قائم/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان 17 شهریور - جنب اداره پست - روبروی پاساژ البرز
اطلاعات مطب دکتر درمانگاه حضرت قائم

آدرس مطب درمانگاه حضرت قائم

چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب اداره پست - روبروی پاساژ البرز
تلفن مرکز
01152246412 – 01152246223 – 0115224
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
2 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
پزشکان مرتبط