دکتر فرزانه قائمی

عمومی عمومی

دکتر فرزانه قائمی http://drdr.ir/doctor/12653/دکتر-فرزانه-قائمی/ http://drdr.ir/doctor/12653/دکتر-فرزانه-قائمی/ 136405 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فرزانه قائمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فرزانه قائمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب