دکتر علی قدمی یزدی

عمومی عمومی

دکتر علی قدمی یزدی http://drdr.ir/doctor/12654/دکتر-علی-قدمی-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/12654/دکتر-علی-قدمی-یزدی/ 128646 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی قدمی یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی قدمی یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب