درمانگاه حضرت زینب

عمومی عمومی

دکتر حسن حافظیان
درمانگاه حضرت زینب http://drdr.ir/doctor/1266/درمانگاه-حضرت-زینب/ http://drdr.ir/doctor/1266/درمانگاه-حضرت-زینب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران نور - خیابان پاسداران - روبروی دادگستری - درمانگاه حضرت زینب
اطلاعات درمانگاه حضرت زینب

آدرس مرکز

ساری - نور - خیابان پاسداران - روبروی دادگستری - درمانگاه حضرت زینب
تلفن مرکز
01144512088
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط