دکتر سید مسعود قوامی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
دکتر سید مسعود قوامی http://drdr.ir/doctor/12660/دکتر-سید-مسعود-قوامی/ http://drdr.ir/doctor/12660/دکتر-سید-مسعود-قوامی/ 111698 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر سید مسعود قوامی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سید مسعود قوامی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط