دکتر نجمه کارگر حاجی آبادی

عمومی عمومی

دکتر نجمه کارگر حاجی آبادی http://drdr.ir/doctor/12666/دکتر-نجمه-کارگر-حاجی-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/12666/دکتر-نجمه-کارگر-حاجی-آبادی/ 110582 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر نجمه کارگر حاجی آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نجمه کارگر حاجی آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب