دکتر لیلا کاظمی

عمومی عمومی

دکتر لیلا کاظمی http://drdr.ir/doctor/12670/دکتر-لیلا-کاظمی/ http://drdr.ir/doctor/12670/دکتر-لیلا-کاظمی/ 138314 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر لیلا کاظمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر لیلا کاظمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب