دکتر ندا کریمی

عمومی عمومی

دکتر ندا کریمی http://drdr.ir/doctor/12681/دکتر-ندا-کریمی/ http://drdr.ir/doctor/12681/دکتر-ندا-کریمی/ 139174 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر ندا کریمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ندا کریمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب