دکتر زهره کمالی

عمومی عمومی

دکتر زهره کمالی http://drdr.ir/doctor/12691/دکتر-زهره-کمالی/ http://drdr.ir/doctor/12691/دکتر-زهره-کمالی/ 117078 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زهره کمالی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زهره کمالی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب