دکتر علی اکبر مازار اتابکی

عمومی عمومی

دکتر علی اکبر مازار اتابکی http://drdr.ir/doctor/12703/دکتر-علی-اکبر-مازار-اتابکی/ http://drdr.ir/doctor/12703/دکتر-علی-اکبر-مازار-اتابکی/ 102270 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی اکبر مازار اتابکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی اکبر مازار اتابکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب