دکتر فاطمه متوسلیان

عمومی عمومی

دکتر فاطمه متوسلیان http://drdr.ir/doctor/12708/دکتر-فاطمه-متوسلیان/ http://drdr.ir/doctor/12708/دکتر-فاطمه-متوسلیان/ 109217 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فاطمه متوسلیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فاطمه متوسلیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب