دکتر مهتاب متوسلیان

عمومی عمومی

دکتر مهتاب متوسلیان http://drdr.ir/doctor/12709/دکتر-مهتاب-متوسلیان/ http://drdr.ir/doctor/12709/دکتر-مهتاب-متوسلیان/ 133106 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهتاب متوسلیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهتاب متوسلیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب