دکتر زهره مرشدی زاد

عمومی عمومی

دکتر زهره مرشدی زاد http://drdr.ir/doctor/12733/دکتر-زهره-مرشدی-زاد/ http://drdr.ir/doctor/12733/دکتر-زهره-مرشدی-زاد/ 138794 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زهره مرشدی زاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زهره مرشدی زاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب