دکتر مهدیه السادات مصطفوی بافقی

عمومی عمومی

دکتر مهدیه السادات مصطفوی بافقی http://drdr.ir/doctor/12745/دکتر-مهدیه-السادات-مصطفوی-بافقی/ http://drdr.ir/doctor/12745/دکتر-مهدیه-السادات-مصطفوی-بافقی/ 124082 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهدیه السادات مصطفوی بافقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهدیه السادات مصطفوی بافقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب