دکتر مجتبی مضطرزاده

عمومی عمومی

دکتر مجتبی مضطرزاده http://drdr.ir/doctor/12747/دکتر-مجتبی-مضطرزاده/ http://drdr.ir/doctor/12747/دکتر-مجتبی-مضطرزاده/ 135450 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجتبی مضطرزاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجتبی مضطرزاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب