دکتر رقیه معصومی دهشیری

عمومی عمومی

دکتر رقیه معصومی دهشیری http://drdr.ir/doctor/12751/دکتر-رقیه-معصومی-دهشیری/ http://drdr.ir/doctor/12751/دکتر-رقیه-معصومی-دهشیری/ 130690 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر رقیه معصومی دهشیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب