دکتر عباسعلی معظمی

عمومی عمومی

دکتر عباسعلی معظمی http://drdr.ir/doctor/12752/دکتر-عباسعلی-معظمی/ http://drdr.ir/doctor/12752/دکتر-عباسعلی-معظمی/ 130402 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عباسعلی معظمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عباسعلی معظمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب