دکتر فاطمه معینی نیا

عمومی عمومی

دکتر فاطمه معینی نیا http://drdr.ir/doctor/12754/دکتر-فاطمه-معینی-نیا/ http://drdr.ir/doctor/12754/دکتر-فاطمه-معینی-نیا/ 80168 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فاطمه معینی نیا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فاطمه معینی نیا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب