دکتر فهیمه ملک افضلی یزدی

عمومی عمومی

دکتر فهیمه ملک افضلی یزدی http://drdr.ir/doctor/12760/دکتر-فهیمه-ملک-افضلی-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/12760/دکتر-فهیمه-ملک-افضلی-یزدی/ 116549 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فهیمه ملک افضلی یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فهیمه ملک افضلی یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب