دکتر مسعود منتظر الحجه

عمومی عمومی

دکتر مسعود منتظر الحجه http://drdr.ir/doctor/12766/دکتر-مسعود-منتظر-الحجه/ http://drdr.ir/doctor/12766/دکتر-مسعود-منتظر-الحجه/ 102418 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مسعود منتظر الحجه ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مسعود منتظر الحجه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب