دکتر آزاده منشی زاده

عمومی عمومی

دکتر آزاده منشی زاده http://drdr.ir/doctor/12770/دکتر-آزاده-منشی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/12770/دکتر-آزاده-منشی-زاده/ 64797 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر آزاده منشی زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر آزاده منشی زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب