دکتر فاطمه منصوری

عمومی عمومی

دکتر فاطمه منصوری http://drdr.ir/doctor/12771/دکتر-فاطمه-منصوری/ http://drdr.ir/doctor/12771/دکتر-فاطمه-منصوری/ 125848 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فاطمه منصوری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فاطمه منصوری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب