دکتر آزاده میبدی

عمومی عمومی

دکتر آزاده میبدی http://drdr.ir/doctor/12790/دکتر-آزاده-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12790/دکتر-آزاده-میبدی/ 124503 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر آزاده میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر آزاده میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب