کلینیک و بیمارستان ویژه امام رضا دکتر ناهید ازدکی

متخصص قلب و عروق

کلینیک و بیمارستان ویژه امام رضا دکتر ناهید ازدکی http://drdr.ir/doctor/128/کلینیک-بیمارستان-ویژه-امام-رضا-دکتر-ناهید-ازدکی/ http://drdr.ir/doctor/128/کلینیک-بیمارستان-ویژه-امام-رضا-دکتر-ناهید-ازدکی/ 101031 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 05632222600 بیمارستان کلینیک ویژه امام رضا بیرجند دکتر ناهید ازدکی متخصص قلب و عروق و جراح قلب
خراسان جنوبی خراسان جنوبی خیابان طالقانی - بیمارستان کلینیک ویژه امام رضا
اطلاعات کلینیک و بیمارستان ویژه امام رضا دکتر ناهید ازدکی

آدرس مرکز

بیرجند - خیابان طالقانی - بیمارستان کلینیک ویژه امام رضا
تلفن مرکز
0561۳۱۶۲۴۴۰۰
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
35 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک دی
بانک صادرات
بانک ملت
بانک سپه
بانک تجارت
بانک کشاورزی
کمیته امداد
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75
بانک صادرات (خاص)
شرکت نفت
چادرملو
ایران
صداوسیما
دانا
SOS
خدمات درمانی(روستاییان)
دی (آب منطقه ای)
دی (آب و فاضلاب)
دی (آب و فاضلاب روستایی)
دانا (برق منطقه ای)
دانا (توزیع نیروی برق)
دانا (مدیریت تولید برق)
صدا و سیما (بازنشستگان)
پزشکان مرتبط