دکتر مینا میرزائی

عمومی عمومی

دکتر مینا میرزائی http://drdr.ir/doctor/12807/دکتر-مینا-میرزائی/ http://drdr.ir/doctor/12807/دکتر-مینا-میرزائی/ 116121 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02633311229 0
البرز البرز مهرشهر، ابتدای بلوار ارم، ساختمان خورشید
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مینا میرزائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مینا میرزائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مینا میرزائی

کرج - مهرشهر، ابتدای بلوار ارم، ساختمان خورشید