دکتر پروانه میرشمسی

دکتر پروانه میرشمسی

عمومی عمومی

دکتر پروانه میرشمسی http://drdr.ir/doctor/12809/دکتر-پروانه-میرشمسی/ http://drdr.ir/doctor/12809/دکتر-پروانه-میرشمسی/ 109218 http://drdr.ir/images/site/دکتر-پروانه-میرشمسی-12809.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-پروانه-میرشمسی-12809.jpg 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر پروانه میرشمسی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پروانه میرشمسی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب