دکتر نادرعلی ناظمیان یزدی

عمومی عمومی

دکتر نادرعلی ناظمیان یزدی http://drdr.ir/doctor/12816/دکتر-نادرعلی-ناظمیان-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/12816/دکتر-نادرعلی-ناظمیان-یزدی/ 120180 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر نادرعلی ناظمیان یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نادرعلی ناظمیان یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب