دکتر محمدرضا نایب زاده

عمومی عمومی

دکتر محمدرضا نایب زاده http://drdr.ir/doctor/12818/دکتر-محمدرضا-نایب-زاده/ http://drdr.ir/doctor/12818/دکتر-محمدرضا-نایب-زاده/ 128779 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدرضا نایب زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا نایب زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب